Mata Kuliah: Semester 1: Agama Islam


sakarya escort - adapazarı escort - sakarya escort bayan - escort sakarya - adapazarı escort - serdivan escort - sakarya escort bayan - escort sakarya - sakarya escort - sakarya escort bayan - sakarya escort - adapazarı escort - sakarya escort bayan - escort sakarya - escort sakarya - sakarya escort - adapazarı escort - sakarya escort - hd porn - nevşehir escort - ankara travesti
sakarya escort - sakarya escort - sakarya escort - sakarya escort - sakarya escort
escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - escort bayan - sakarya escort - izmir escort

AGAMA ISLAM

Judul Mata Kuliah : Agama Islam
Nomer Kode/ SKS : UV 141101 / 3 SKS
Deskripsi Singkat : Untuk membantu terbinanya Mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan yang maha esa.berbudi pekerti luhur,berfikir filosofis,bersikap rasional dan
dinamis,berpandangan luas,serta dalam kerja sama antar umat beragama dalam
rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta untuk
kepentingan manusia dan nasional.
Di harapkan Mahasiswa dapat memperkuat iman dan taqwa kepada Allah SWT.
Mengembangkan Akhlak mulia, peka terhadap lingkungannya dan memahami
kebenaran Aqidah islam.
Daftar Pustaka :

 1. Ali Muhammad Daud,1998,Pendidikan Agama Islam, Raja wali
  Pers,cetakan ke satu.
 2. Departemen Agama Republik Indonesia, Pendidikan Agama
  Islam Pada Perguruan Tinggi..
 3. Abdul Manan, A.Syifaul Qulub,Tahun 2010. Pendidikan Agama
  Islam Perguruan Tinggi, Penerbit Laros.
 4. Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah.
  Prasyarat : –
igri Run 3 Yatak Odası Takımı
Play Snake Mutfak Masası
EnglishIndonesian